Amis

AMIS Standaard

AMIS is het management-informatiesysteem voor Anva-gebruikers. Met AMIS worden periodiek gegevens uit ANVA gehaald en in een aparte SQL-database geplaatst.

Dit kan per week, per maand maar ook, als de capaciteit van uw systemen het toestaat, dagelijks. De gegevens zijn vanuit de SQL-database direct opvraagbaar waarbij uiteraard ook op nagenoeg alle denkbare manieren gefilterd kan worden totdat het door u gewenste resultaat bereikt is. AMIS is voorzien van een groot aantal standaard rapporten.

 

AMIS AIT

In de loop van de tijd hebben veel gebruikers extra rapportages laten bouwen onder de noemer “ AMIS-maatwerk”. We hebben samen met deze kantoren een inventarisatie gemaakt van alle maatwerkrapportages en hieruit de tien meest gebruikte gefilterd. Deze rapportages worden verzameld onder de noemer AMIS-AIT (AsG-Informatie-Tool) beschikbaar gesteld.

Veel informatie is overigens ook in standaard Anva voorhanden, echter vaak niet in een handzaam formaat zoals xls. Daartoe dienen extra handelingen te worden verricht of lijsten te worden gecombineerd. Voor meer informatie, neemt u contact op met AsG.

 

AMIS AIT maatwerk

Onder maatwerk staan de rapportages die een kantoor specifiek voor eigen doeleinden heeft ontwikkeld. Indien u in AMIS of AMIS AIT de benodigde rapportages niet aantreft kunt u contact opnemen met Anva of AsG (info@grijpma-asg.nl).