Consultancy

Het spreekt haast vanzelf dat u een verzekeringsportefeuille wilt, waarin geen fouten of grote vertraging ontstaan, omdat uw automatiseringssysteem niet goed is ingericht.

Door middel van een zogenoemde nulmeting kan Grijpma AsG inzichtelijk maken, waar verbetering is te behalen in uw administratie. Zo kan een schoning bijvoorbeeld zorgen voor een verkleining van als-maar-groter-wordende bestanden, waardoor het functioneren van uw software en data-integriteit worden verbeterd.

Met onze expertise op het gebied van het inrichten van ANVA-software kunnen we u adviseren, hoe uw gegevens gestructureerd en op de juiste wijze verwerkt kunnen worden. Ook uw medewerkers zullen op deze wijze meer gemak hebben bij de verwerking van hun gegevens en meer eenduidig de gegevens invoeren. Omdat uw systeem op bovenstaande wijze met de juiste informatie wordt gevuld, zal het nemen van de goede beslissingen eveneens worden verbeterd.

Uiteraard besteden wij ook veel zorg aan de inrichting van uw output, zoals bijvoorbeeld polisbladen, clausulebladen, nota’s, groene kaarten, brieven. Kortom, in feite alles wat uit ANVA komt en richting uw client wordt verstuurd. Deze output kan zowel in de ANVA-tekstverwerker als in Word, door middel van de zogenoemde ANVA-Word koppeling worden uitgevoerd. De inrichting hiervoor nemen wij graag voor onze rekening, waarbij we uiteraard rekening kunnen houden met uw huisstijl.

Uiteraard kunnen we adviseren bij het inrichten van uw assurantiesysteem en zo u wilt deze ook door ons laten uitvoeren. U kunt hierbij kiezen voor een oplossing op maat of voor het afsluiten van een beheercontract.

Behalve voor consultancy op het gebied van de ANVA software kunt u bij ons ook terecht voor ondersteuning en advies voor andere automatiserings- en financiële vraagstukken, waar u als assurantiebedrijf of verzekeringsmaatschappij mee worstelt.

Kenmerkend voor onze goede naam op het gebied van consultancy is onze betrokkenheid. Het oplossen van uw problemen, die we tot de onze maken, is dan ook een vaste regel.