Nulmeting

Wat is de nulmeting?

De nulmeting is een analyse van de inrichting en het gebruik van ANVA-software, extra modules en de bijbehorende gegevens. In deze analyse wordt bepaald, hoe effectief uw software is ingericht; wat de status van uw data is en op welke wijze het rendement van uw softwarepakket kan worden verbeterd.Welke onderdelen worden onderzocht?

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Instellingen in ANVA-beheer (gebruik van de inrichting, parameters e.d.) van o.a. de standaard en de afgenomen modules
  • Gegevens van onder andere opgeslagen ‘oude’ records en vervuiling van:
    • invoer (o.a. cliënt- en polisgegevens);
    • algemene informatie (o.a. borderellen, omzet- en factuurgegevens).

Wat wordt in ANVA onderzocht?

ANVA-beheer

De ANVA software wordt aan een grondig onderzoek onderworpen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de functionaliteit en de inrichting van uw software.

De reden waarom wij dit doen is gelegen in het feit dat een groot aantal van deze instellingen in ANVA-beheer de werking van uw software in positieve- of negatieve zin ernstig kunnen beinvloeden.

Als resultaat van onze analyse leveren we een aantal overzichten waarmee handmatig het beheer in ANVA kan worden ingericht, zodat uw software hierna optimaal kan functioneren.

Data-onderzoek

Alle bestandsgegevens zowel de actuele als de historische gegevens, zoals onder andere uit: relatie, polis, dekking, schade en facturen, worden onder de loep genomen.

Als resultaat hiervan leveren wij een aantal lijsten, waarmee handmatig het beheer kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoek op de data betreffende vervuiling en ouderdom wordt opgenomen in Excel. Deze componenten zorgen vaak voor grote bestanden binnen uw software waardoor grote vertraging binnen ANVA processen kunnen ontstaan en het vervaardigen van back-ups eveneens aanzienlijke tijd en ruimte in gaat nemen.

Een ander voorbeeld van een belangrijk uitgangspunt voor een schoning en optimalisatie van ANVA is het tonen van data via het internet aan relaties. Hiervoor dienen alle gegevens up to date te zijn. Door deze schoning en aanpassing van de inrichting wordt de kans dat data foutief in het systeem staat of wordt opgeslagen verkleind.

Resultaat en plan van aanpak

Na de uitvoering van deze nulmeting ontvangt u van ons een gespecificeerd rapport. Op basis van dit rapport ontvangt u een overzicht waarin de verbeterpunten worden aangegeven. Met betrekking tot de toepasbaarheid en het voordeel voor een bedrijf kan deze afweging alleen worden gemaakt met het bedrijf zelf, waarbij dit rapport als leidraad dient.

Uiteraard staan in dit voorstel de kosten en de doorlooptijd van de uit te voeren werkzaamheden centraal.

Een volledige nulmeting inclusief rapportage, uitgevoerd door Grijpma AsG, duurt 3 dagen.

Heeft u interesse?

Uiteraard geven we u graag nader advies over het uitvoeren van een nulmeting. HIervoor kunt u via e-mail met ons contact opnemen via info@grijpma-asg.nl.