Partners

Logo Bugs Business
Bugs Business is een toonaangevende, resultaatgerichte en innovatieve softwareleverancier in de verzekeringsbranche, zowel nationaal als internationaal. We benutten de potentie van het backoffice systeem waarmee jij werkt en zorgen voor gebruiksvriendelijkheid. Bij ons is de ontwikkeling van betaalbare, toekomstbestendige software nooit het doel maar een middel om de bedrijfsresultaten van onze klanten te verbeteren. We leveren software die het verschil maakt. Kortom; vereenvoudigde processen en in één overzicht duidelijk wat bij jouw klant speelt, resulterend in meer tijd en aandacht voor je klant.
nw isc 2.0
Consultancybedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van assurantiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen bij het automatiseren van hun verzekeringsadministratie en management informatiesystemen. Regio Caribbean en Suriname.
anva
Het Systeemhuis voor de verzekeringsbranche.

VB
VolmachtBeheer regelt en ondersteunt al het verkeer tussen gevolmachtigde en volmachtgever.
Awi
AWI, dé front- en midoffice software voor serviceproviders en huisvolmachten.

logo ai

DIAS
Innovatieve software voor verzekeringen en hypotheken
Postex
Postex biedt mogelijkheden voor de uitfasering van uw printstraat en is hét hybride verzendplatform voor fysieke en digitale verzending van zowel volmacht als provinciale documentstromen.
Versnelde digitalisering en online betaalservices (iDEAL) bieden kansen voor uitfasering van acceptgiro’s en het verbeteren van de klanttevredenheid. De Postex API kan flexibel data en documenten uitwisselen met de diverse kernsystemen zoals ANVA, Dias (UNIT4) en CCS.
DDI
DDi Robotic Process Automation Platform
Het RPA Platform is speciaal getraind voor financiële dienstverleners. De Transaction Robot is bij vele kantoren een meer dan “gewaardeerde collega”​ die ontzettend veel werk uit handen neemt. De Transaction Robot wordt o.a. ingezet bij het Klant Contact Centrum om alle inkomende klantcontacten te behandelen / af te (laten) handelen. Op de schade afdeling, stuurt de Robot de schade behandel processen aan en monitort zij ieder lopend schade dossier en regelt zij de schadeboekingen. Bij de polis administratie helpt zij bij het muteren van cliënt en polis gegevens. Ze maakt alle polissen verder in orde en zorgt ervoor dat deze automatisch worden aangemaakt, gecontroleerd en netjes naar de klant worden verzonden. Uiteraard volgens de voorkeuren van de klant.
output4you-def-logo
Output4you is specialist in output management.

Comparity
Consultancy& Software Engineering.